главная   написать   контакт
                                  Банкротство 

  Сведения  
О Бирже  
Секции  
УРЦ  
Контакт  
Информация  
Наши партнеры  
Члены биржи  

  Деятельность  
Аукционы  
Торги  
Госзакупки  
Банкротство  
Фото  

  Ссылки  
Курсы валют  

     

Запорізька товарна біржа «Гілея» спільно з ліквідатором ТОВ «УПТ-Інвест» оголошує про проведення аукціону з продажу майна підприємства-банкрута – ТОВ «УПТ-Інвест»:

Лот №1: земельна ділянка загальною площею 0,155 га, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 37 (кадастровий номер 2310100000:05:008:0155). Цільове призначення – для будівництва банківсько–офісної будівлі (код цільового використання 1.11.6). Обмеження – наявність об’єктів інженерної інфраструктури (під земельною ділянкою розташовані електричний та телефонний кабелі, каналізація); земельна ділянка може бути обтяжена земельними сервітутами у випадках, передбачених діючим законодавством України. Обтяження: земельна ділянка є предметом забезпечення за іпотечним договором (відчуження земельної ділянки здійснюється за згодою забезпеченого кредитора.)

Місце та час проведення аукціону: аукціон з продажу лоту №1 відбудеться 01 липня 2013 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, б. 41, торговий зал 202.

Реєстрація учасників аукціону в день проведення аукціону розпочинається за півтори години о 09.00 год. і закінчується за тридцять хвилин до початку аукціону о 10.30 год.

Учасник аукціону (його представник) зобов'язаний пред'явити документ, що посвідчує особу (паспорт, доручення (довіреність) на вчинення відповідних дій). Відмітка про реєстрацію учасника аукціону в день його проведення здійснюється особистим підписом учасника (його представника) в книзі реєстрації заяв про участь в аукціоні/учасників аукціону. Після цього організатор аукціону видає учаснику аукціону (його представнику) аукціонну картку – табличку з номером, за яким учасник приймає участь в аукціоні). Учасник може направити для участі в аукціоні не більше двох представників. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

Початкова вартість лоту: 162 620,00 гривень (сто шістдесят дві тисячі шістсот двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ.

Зниження початкової вартості продажу майна на аукціоні не здійснюється.

На ціну продажу майна податок на додану вартість не нараховується. (ТОВ «УПТ-Інвест»» не зареєстроване платником податку на додану вартість).

Податкова накладна переможцю аукціону не надається.

Продавець майна: Товариство з обмеженою відповідальністю «УПТ-Інвест», адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 18, код ЄДРПОУ 33755075, тел. (061)224-07-09, ел. ад. Bonus-org@mail.ru.

Дані про провадження в справі про банкрутство: номер справи 5009/1863/12 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «УПТ-Інвест», що знаходиться в провадженні Господарського суду Запорізької області.

Замовник аукціону – ліквідатор ТОВ «УПТ-Інвест», арбітражний керуючий Забродін Олексій Михайлович, свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 302, видане Міністерством юстиції України 28.02.2013 р.

Організатор аукціону: Запорізька товарна біржа «Гілея», код ЄДРПОУ 20481361, адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, б. 41, оф. 202, тел./факс: (061) 220-01-27, ел. ад. auction1@gileya.zp.ua. (ліцензія на проведення земельних торгів серії АГ № 505815, видана Державним комітетом України із земельних ресурсів 13.01.2011р.)

Розмір та порядок внесення гарантійного внеску. Порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь в торгах. Порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред’являються учасникам, до їх оформлення.

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі – Закон) учасниками аукціону можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземні юридичні особи, які подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації виконавцем аукціону. Особа, яка бажає прийняти участь в аукціоні, повинна сплатити гарантійний внесок в розмірі 10% від початкової вартості лоту (16 262,00 грн. без ПДВ) за наступними реквізитами: п/р 26006000096082 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, отримувач: УРЦ ЗТБ «Гілея», код за ЄДРПОУ 25741772, та подати Організатору аукціону заяву в довільній формі, яка оформлена державною мовою, і повинна містити такі відомості:

- найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

- прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

- номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника.

- заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та відомості про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

Разом з заявою необхідно надати наступні документи: документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника; документ про сплату гарантійного внеску; документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу, а також (для юридичних осіб) завірені печаткою підприємства та підписом керівника копії наступних документів: Статуту підприємства, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (або виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), рішення органів, які відповідно до Статуту здійснюють функції управління юридичної особи, щодо участі в аукціоні; (для фізичних осіб): документ, що підтверджує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для громадян України), виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для фізичної особи-підприємця).

Заяви подаються на адресу Організатора аукціону м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, б. 41, к. 202 в робочі дні з 09.00 до 17.00 години особисто або через уповноважену особу починаючи з дати оприлюднення цього інформаційного повідомлення (оголошення) на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Кінцевий термін прийняття заяв та сплати гарантійного внеску – до 24 червня 2013 року включно.

Заявник має право змінити або відкликати свою заяву до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні.

Рішення про визнання або про відмову у визнанні заявника учасником аукціону приймається організатором аукціону у відповідності до статті 61 Закону. До участі в аукціоні допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні в установлені строки та з додатком необхідних документів, які відповідають вимогам, встановленим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону.

Організатор аукціону за наслідками розгляду заяв на участь в аукціоні приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні заявника учасником аукціону, що оформлюється протоколом про визначення учасників аукціону. Організатор аукціону протягом п’яти днів з дати підписання протоколу про визначення учасників аукціону повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі витягу з цього протоколу окремо по кожному учаснику, враховуючи зобов’язання організатора аукціону забезпечити конфіденційність відомостей, що містяться в поданих заявах на участь в аукціоні.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо: заява та/або подані заявником документи не відповідають вимогам, вказаним у повідомленні про проведення аукціону; на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.

Організатор аукціону укладає договір з особами, які визнані учасниками аукціону, в якому передбачаються умови повернення (зарахування) гарантійного внеску, можливість накладення штрафів, позбавлення права на повернення гарантійного внеску та інші умови, а також видає кожному учаснику інформаційну картку на лот та картку учасника аукціону з номером, за яким учасник аукціону бере участь в аукціоні, із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону

Порядок і критерії виявлення переможця торгів.

Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором) у відповідності до статті 64 Закону, за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників аукціону. Переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував в ході аукціону найвищу ціну за лот.

Крок аукціону: 0,5% від початкової вартості продажу лота.

Спосіб повідомлення учасниками про готовність укласти договір: у ході аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу).

Початком торгів за кожним лотом вважається момент оголошення ліцитатором початкової вартості продажу одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга).

Якщо протягом триразового оголошення початкової вартості продажу майна жоден із учасників не запропонував ціну, вищу за оголошену ліцитатором, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця (лот знімається з продажу на аукціоні).

Мовчання учасника, який першим підняв табличку з аукціонним номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер такого учасника і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

У разі коли після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.

Якщо під час послідовного збільшення ліцитатором ціни одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

Якщо запропонована з голосу учасником ціна, перевищує оголошену ліцитатором ціну не менш ніж на крок аукціону (або величину кратну кроку), ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

У разі коли протягом триразового оголошення останньої ціни жодним з учасників не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом аукціонного молотка (гонга) оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну.

Строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі.

За результатами проведеного аукціону (у відповідності до статей 69, 71 Закону):

  • Організатор аукціону негайно після оголошення переможця аукціону складає протокол про проведення аукціону, до якого додається текст договору купівлі-продажу (проект), що вказаний в повідомленні про проведення аукціону. Протокол надається переможцю аукціону негайно після його складення та у той же день надсилається (вручається) замовнику аукціону.

  • Замовник аукціону протягом п’яти днів з дати підписання протоколу про проведення аукціону надсилає переможцеві аукціону пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна (у відповідності до статті 71 Закону).

  • Переможець аукціону повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору купівлі-продажу підписати його та перерахувати грошові кошти за придбане майно на наступні банківські реквізити: п/р 26006000096082 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, отримувач: УРЦ ЗТБ «Гілея», код за ЄДРПОУ 25741772 (строк оплати може бути продовжено, але не довше ніж на десять календарних днів, за умови сплати переможцем торгів не менш як 50 відсотків ціни продажу майна)

Умови продажу майна на аукціоні.

За результатами аукціону переможець підписує протокол аукціону, який є підставою для укладання договору купівлі-продажу між продавцем майна та переможцем торгів (покупцем). Гарантійний внесок, сплачений переможцем, зараховується йому до купівельної ціни. Передача майна покупцеві здійснюється продавцем після сплати покупцем у повному обсязі належної суми грошових коштів за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства. У разі відмови (ухилення) переможця торгів від підписання протоколу, договору купівлі-продажу або сплати вартості лоту, гарантійний внесок йому не повертається. Гарантійні внески повертаються учасникам на підставі їх письмових заяв (з зазначенням банківських реквізитів для перерахування грошових коштів) протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону (крім випадків, передбачених частинами другою - третьою статті 70 Закону. Гарантійні внески не підлягають поверненню у разі, якщо жоден з учасників в ході аукціону не запропонував ціну вищу за початкову вартість майна, і аукціон закінчився без визначення переможця; Гарантійний внесок не повертається учаснику, який в день проведення аукціону в установлений час не пройшов реєстрацію та/або не з’явився на аукціон.

Способи отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

Отримати додаткову інформацію про проведення аукціону та щодо ознайомлення з майном можна, звернувшись до організатора аукціону - Запорізької товарної біржі «Гілея», за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, б. 41, оф. 202, тел./факс: (061) 220-01-27; та/або ліквідатора – Забродіна Олексія Михайловича за адресою - 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, б. 48; тел./факс: (061) 224-07-09.

Информацiйне повiдомлення з додатками сайт Минюста


  Copyright © 2001-2003 Гилея
Created by Pictograph